Koronowski dzielnicowy z wizytą u dzieci we Wtelnie - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Koronowski dzielnicowy z wizytą u dzieci we Wtelnie

Dzisiaj (16.01.2020) dzielnicowy z komisariatu w Koronowie asp. Tomasz Latos po raz kolejny odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej we Wtelnie, z którymi przeprowadził pogadanki. Spotkania z dziećmi były podzielone na 6 grup, w których łącznie wzięło udział ponad 120 uczniów z klas piątych, szóstych oraz siódmej i ósmej.

Tematem spotkań była problematyka związana z "dopalaczami" oraz innymi środkami odurzającymi, a także odpowiedzialność prawna nieletnich.

Prelekcja miała na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń społecznych i zdrowotnych związanych ze stosowaniem "dopalaczy" i innych środków odurzających oraz odpowiedzialności prawnej w przypadku posiadania substancji zabronionych. Policjant przedstawił uczniom filmy obrazujące wskazaną problematykę, aby łatwiej i skuteczniej przyswoiły przekazaną im wiedzę.

Mundurowy starał się również uświadomić uczestników spotkania o zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie zabaw w miejscach zimowego wypoczynku w trakcie zbliżających się ferii oraz przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na koniec dzielnicowy omówił z uczniami ich prawa i obowiązki wynikające m.in. z regulaminu szkoły oraz chętnie odpowiadał na pytania dotyczące jego codziennej pracy.

Autor: asp. Tomasz Latos/ KP Koronowo
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska