Wiadomości

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w komisariatach w Bydgoszczy i powiecie

Data publikacji 21.02.2020

Wczoraj (20.02.2020) p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz, wraz ze śródmiejskimi policjantami, pożegnał odchodzącego na emeryturę Komendanta tego komisariatu mł. insp. Mariusza Tomczaka. Była to też okazja do powierzenia obowiązków jego następcy. W ostatnich dniach nastąpiły również zmiany na stanowiskach kierowniczych w komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się wczoraj (20.02.2020) w Komisariacie Policji Bydgoszcz-Śródmieście, mł. insp. Mariusz Tomczak po niemal 30 latach służby pożegnał się z mundurem i zameldował obecnemu podczas uroczystości p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witoldowi Markiewiczowi o zdaniu obowiązków komendanta tego komisariatu.

Uroczystość ta była również okazją do powierzenia obowiązków nowemu komendantowi. Został nim nadkom. Przemysław Kozłowski. Obowiązki jego zastępcy powierzono nadkom. Sylwii Skierys. To nie jedyna zmiana w kierownictwie komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W Komisariacie Policji Bydgoszcz – Szwederowo p.o. Zastępcy Komendanta został nadkom. Marcin Klimczak, w Komisariacie Policji Bydgoszcz- Błonie p.o. Komendanta została podinsp. Monika Puszczykowska, w Komisariacie Policji Bydgoszcz-Fordon p.o. Zastępcy Komendanta został kom. Mariusz Buwaj, natomiast w Komisariacie Policji w Koronowie p.o. Komendanta został podinsp. Mariusz Magdziarz, a jego p.o. Zastępcą nadkom. Artur Antczak.

Autor: podkom. Lidia Kowalska
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska
  • Kierownictwo KMP i KP wraz z prowadzącymi podczas uroczystości
  • Zgromadzeni policjanci podczas uroczystości.
  • Policjanci z komisariatu obecni na uroczystości.
  • p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz oraz mł. insp. Mariusz Tomczak
  • p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz dziękuje mł. insp. Mariuszowi Tomczakowi
  • nadkom. Przemysław Kozłowski oraz nadkom. Sylwia Skierys.