Profilaktyka w szkołach w czasie pandemii - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Profilaktyka w szkołach w czasie pandemii

Data publikacji 13.11.2020

Mimo trwającej pandemii , w obliczu wielu obostrzeń, reżimu sanitarnego i konieczności pracy zdalnej w szkołach, współpraca profilaktyków z Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie z podległymi placówkami edukacyjnymi nie straciła na intensywności.

Dostosowując się do panującej sytuacji, mając na względzie ograniczenia wynikające z pracy zdalnej w szkołach, profilaktycy z Błonia postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom podległych placówek. Z oczywistych względów w obecnej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by w zmienionej formie przy użyciu środków komunikacji zdalnej, w ramach współpracy reagować na bieżące problemy.

Z uwagi na fakt, iż uczniowie większość czasu przebywają obecnie w domach, dało się zauważyć potrzebę wyjaśnienia szczególnie uczniom klas starszych szkoły podstawowej, zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną i kwestią przemocy domowej. Choć wiadomo, że tak ważne tematy najlepiej poruszać w czasie rozmowy, dostarczenie uczniom potrzebnych informacji chociażby w formie prezentacji, czy też innych materiałów do zapoznania stanowi bazę do zacieśnienia kontaktu i odpowiednio szybkiej reakcji w konkretnych przypadkach.