Dzielnicowy ze Szwederowa w trosce o mieszkańców rejonu - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Dzielnicowy ze Szwederowa w trosce o mieszkańców rejonu

Dzielnicowy z komisariatu na Szwederowie, sierż. szt. Adrian Serocki, przeprowadził cykl spotkań w ramach programów „Świeć przykładem”, „Dzielnicowy bliżej Nas” i „Bądź smart na drodze”. Ale nie tylko.

W okresie od 9 do 13  kwietnia 2018r. dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Bydgoszcz Szwederowo sierż. szt. Adrian Serocki przeprowadził cykl spotkań w ramach programów „Świeć przykładem”, „Dzielnicowy bliżej Nas” i  „Bądź smart na drodze”.

W przedszkolu nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy sierż. szt. Serocki rozmawiał z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również uczulił przedszkolaki na zachowanie szczególnej czujności w trakcie przechodzenia przez pasy, niekorzystania z telefonów komórkowych i smartfonów, które osłabiają refleks. Przedszkolaki w trakcie zajęć otrzymały odblaski i kolorowanki edukacyjne.

W tym samym przedszkolu sierż. szt. Serocki prowadzi punkt konsultacyjny dla mieszkańców Wzgórza Wolności. W trakcie dyżuru sierż. szt. Serocki udziela porad mieszkańcom  potrzebującym pomocy i  porady prawnej. Podczas ostatniego dyżuru mieszkańcy rozmawiali z dzielnicowym o osobach bezdomnych przebywających na klatkach schodowych i kierowcach łamiących przepisy ruchu drogowego.

Spotkania w punkcie konsultacyjnych przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 14:30-16:30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW.

 

Publikacja: podkom. Lidia Kowalska