KONTAKT - Kontakt - KMP w Bydgoszczy

KONTAKT

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz
tel. 052 588 12 50
fax 052 588 12 77

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

997 / 112 

Telefon do Oficera Dyżurnego 052 588 12 49

INFOLINIA Komedy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:  0 800 460 021 

 

  Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy

 insp. Sławomir Kosiński

 tel. 52 588 12 50  fax 588 12 77

e-mail: komendant-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Pierwszy Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

mł. insp. Krzysztof Stefaniak
 tel. 52 588 12 50  fax 52 588 12 77
 e-mail: wojciech.trojan@bg.policja.gov.pl


 Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

 podinsp. Przemysław Mielczarek
tel. 52 588 12 71  fax 52 525 57 37
 przemysław.mielczarek@bg.policja.gov.pl
 

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

Wydział Kryminalny
tel. 52 525 56 60;  fax 52 525 56 57
e-mail: naczelnik-wk-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Techniki Kryminalistycznej
tel. 52 588 12 57;  fax 52 588 14 71
e-mail: naczelnik-wtk-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Łączności i Informatyki
tel. 52 588 11 00;  fax 52 588 11 09
e-mail: naczelnik-wli-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
tel. 52 588 12 60;  fax 52 588 14 66
e-mail: naczelnik-wpg-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl
 
Wydział do walki z Przestępczością Narkotykowej
                                                      tel. 52 525 56 29; fax 52 525 56 27                                                        
 e- mail: naczelnik-wpn-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Prewencji
tel. 52 588 12 58; fax 52 525 57 77
e-mail: tomasz.meyze@bg.policja.gov.pl

Wydział - Sztab Policji
tel. 52 588 13 23;  fax 52 588 13 18
e-mail: naczelnik-sztab-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego
  tel. 52 588 12 82;  fax 52 525 51 55
e-mail: naczelnik-wrd-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Kontroli
tel. 52 588 14 68;  fax 52 525 57 37
e-mail: naczelnik-wkon-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Jednoosobowe Stanowisko  do spraw Prawnych - Radca Prawny
tel. 52 525 57 57;  fax 52 588 12 77
e-mail: radca-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Kadr i Szkolenia
tel. 52 588 12 65;  fax 52 525 56 47
e-mail: naczelnik-wkisz-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 52 588 15 00;  fax 52 588 15 01
e-mail: naczelnik-wag-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel. 52 525 57 36;  fax 52 525 57 37

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 
tel. 52 525 57 01;  fax 52 525 57 07
e-mail:oin-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl
 

Komisariaty podległe Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy:


Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście 

85-671 Bydgoszcz, ul. Poniatowskiego 5
tel. 52 588 11 50, 052 588 11 59;  fax  52  588 11 47
e-mail: komendant-srodmiescie@bg.policja.gov.pl

  Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo
 
85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 19A
tel. 52  525 52 65, 52 525 52 69;  fax  52 525 52 67 
 e-mail:komendant-szwederowo@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie 
 
  85-316 Bydgoszcz, ul. Broniewskiego 12
tel. 52 588 13 50, 052 588 13 59;  fax  52  588 13 47
e-mail: komendant-blonie@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny 
 
85-870 Bydgoszcz, ul. Ogrody 19A
tel. 52 588 15 50, 52 588 15 59;  fax 52 588 15 47
 e-mail: komendant-wyzyny@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon
 
85-750 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 122
tel. 52 525 58 50, 52 525 58 59;   fax 52 525 58 47
e-mail:komendant-fordon@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Koronowie
 
86-010 Koronowo ul. Paderewskiego 11
tel. 52 382 06 05, 52 382 06 00;   fax 52 382 06 47
e-mail: komendant-koronowo@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Solcu Kujawskim
 
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 15
tel. 52 387 71 00;  fax 52 387 71 47
 e-mail: komendant-solec@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Białych Błotach

86-005 Białe Błota, ul. Bezpieczna 2
tel. 52 525 59 10, 52 525 59 15; fax 52 252 59  14
     e-mail: komendant-bialeblota@bg.policja.gov.pl

Autor:
Publikacja: