KONTAKT - Kontakt - KMP w Bydgoszczy

KONTAKT

Data publikacji 18.09.2015

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 4F
85-171 Bydgoszcz

fax: 52 588 12 77 lub 47 751 1277

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 

997 / 112 

Telefon do Oficera Dyżurnego: 

52 588 1249 lub  47 751 1249 

INFOLINIA Komedy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:   

0 800 460 021 

 

  Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy

 p.o. mł. insp. Witold Markiewicz

 tel. 52 588 12 50 lub 47 751 1250;

 fax 52 588 12 77 lub 47 751 1277

e-mail: komendant-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

 

Pierwszy Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

 
tel. 52 588 12 71 lub 47 751 1271; 

fax 52 588 12 48 lub 47 751 1248;
e-mail: witold.markiewicz@bg.policja.gov.pl


 Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

 mł. insp. Mariusz Sobiecki
tel. 52 588 12 71 lub 47 751 1271;

 fax 52 588 12 48 lub 47 751 1248;
e-mail: mariusz.sobiecki@bg.policja.gov.pl

 

Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

Wydział Kryminalny
tel. 52 525 56 60 lub 47 751 5660;

 fax 52 525 56 57 lub 47 751 5657;
e-mail: naczelnik-wk-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Techniki Kryminalistycznej
tel. 52 588 12 57 lub 47 751 1257;

 fax 52 588 14 71 lub 47 751 1471;
e-mail: naczelnik-wtk-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
tel. 52 588 12 60 lub 47 751 1260;

 fax 52 588 14 66 lub 47 751 1466;
e-mail: naczelnik-wpg-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl
 
Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców
     tel. 52 525 56 00 lub 47 751 5600 ;

                                                           fax 52 525 56 27 lub 47 751 5627;                                                       
 e- mail: naczelnik-wpn-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Prewencji
tel. 52 588 12 58 lub 47 751 1258;

fax 52 525 57 77 lub 47 751 5777;
e-mail: naczelnik-wp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział - Sztab Policji
tel. 52 588 13 23 lub 47 751 1323;

 fax 52 588 13 18 lub 47 751 1318;
e-mail: naczelnik-sztab-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego
  tel. 52 588 12 82 lub 47 751 1282 ;

 fax 52 525 51 55 lub 47 751 5155
e-mail: naczelnik-wrd-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Kadr i Szkolenia
tel. 52 588 12 65 lub 47 751 1265;

 fax 52 525 56 47 lub 47 751 5647
e-mail: naczelnik-wkisz-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Łączności i Informatyki
tel. 52 588 11 00 lub 47 751 1100;

 fax 52 588 11 09 lub 47 751 1109
e-mail: naczelnik-wlii-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 52 588 15 00 lub 47 751 1500;

 fax 52 588 15 01 lub 47 751 1501;
e-mail: naczelnik-wag-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Zespół Ochrony Pracy
tel. 52 525 57 36 lub 47 751 5736;

 fax 52 525 57 37 lub 47 751 5737;

Zespół Kontroli
tel. 52 588 14 68 lub 47 751 1468;

 fax 52 525 57 37 lub 47 751 5737;
e-mail: zespolkontroli-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Jednoosobowe Stanowisko  do spraw Prawnych - Radca Prawny
tel. 52 525 57 57 lub 47 751 5757;

 fax 52 588 12 77 lub 47 751 1277;
e-mail: radca-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 
tel. 52 525 57 01 lub 47 751 5701;

 fax 52 525 57 07 lub 47 751 5707;
e-mail:oin-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl
 

Komisariaty podległe Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy:


Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście 

85-671 Bydgoszcz, ul. Poniatowskiego 5
tel. 52 588 11 50 lub 47 751 1150,

tel. 52 588 11 59 lub 47 751 1159;

 fax  52  588 11 47 lub 47 751 1147
e-mail: komendant-srodmiescie@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi KP Śródmieście
Dzielnicowi KP Śródmieście - Gmina Osielsko

 

  Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo
 
85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 19A
tel. 52  525 52 65 lub 47 751 5265;

tel. 52 525 52 69 lub 47 751 5269;

 fax  52 525 52 67 lub 47 751 5267 
 e-mail: komendant-szwederowo@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi - KP Bydgoszcz-Szwederowo

 

Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie 
 
  85-316 Bydgoszcz, ul. Broniewskiego 12
tel. 52 588 13 50 lub 47 751 1350;

tel.52 588 13 59 lub 47 751 1359;  

fax  52  588 13 47 lub 47 751 1347
e-mail: komendant-blonie@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi - KP Bydgoszcz-Błonie

 

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny 
 
85-870 Bydgoszcz, ul. Ogrody 19A
tel. 52 588 15 50 lub 47 751 1550;

tel. 52 588 15 59 lub 47 751 1559;

 fax 52 588 15 47 lub 47 751 1547;
 e-mail: komendant-wyzyny@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi - KP Wyżyny
Dzielnicowi KP Wyżyny - Gmina Nowa Wieś Wielka

 

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon
 
85-750 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 122
tel. 52 525 58 50 lub 47 751 5850;

tel. 52 525 58 59 lub 47 751 5859;

  fax 52 525 58 47 lub 47 751 5847
e-mail: komendant-fordon@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi - KP Fordon
Dzielnicowi KP Fordon - Gmina Dąbrowa Chełmińska

 

Komisariat Policji w Koronowie
 
86-010 Koronowo ul. Paderewskiego 11
tel. 52 382 06 00;

tel. 47 752 1200;

fax 52 382 06 47

fax 47 752 1247
e-mail: komendant-koronowo@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi KP w Koronowie
Dzielnicowi KP w Koronowie - Gmina Dobrcz
Dzielnicowi KP w Koronowie - Gmina Sicienko

 

Komisariat Policji w Solcu Kujawskim
 
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 15
tel. 52 387 71 00 lub 47 751 7100

 fax 52 387 71 47 lub 47 751 7147
 e-mail: komendant-solec@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi w Solcu Kujawskim

 

Komisariat Policji w Białych Błotach

86-005 Białe Błota, ul. Bezpieczna 2
tel. 52 525 59 10 lub 47 751 5910

fax 52 252 59  14 lub 47 751 5914
     e-mail: komendant-bialeblota@bg.policja.gov.pl

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Białych Błotach