Fordońscy dzielnicowi na rzecz bezpieczeństwa uczniów - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Fordońscy dzielnicowi na rzecz bezpieczeństwa uczniów

W miniony piątek (21.02.2020) mł. asp. Bartosz Pirogowski i sierż. szt. Tomasz Mechliński, dzielnicowi z fordońskiego komisariatu, wzięli udział w pogadance w Zespole Szkół w Czarżu w gm. Dąbrowa Chełmińska.

Podczas spotkania, w którym brała udział wizytacja z kuratorium oświaty uczestniczyła dyrekcja szkoły, sołtys wraz pracownikami urzędu gminy, leśniczy wraz z kołem łowieckim, ksiądz z pobliskiej parafii, ustalono program współpracy na rok 2020 pomiędzy różnego rodzaju instytucjami, w tym i z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Fordon  na rzecz szkoły w ramach programu profilaktyki, który jest nieodłącznym elementem statutu szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki realizowanym przez Zespół Szkół w Czarżu jest szeroko rozumiana działalność szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów.

Dzielnicowi w ramach swoich kompetencji w roku 2020 zobowiązali się do przeprowadzenia pogadanek w szkole, których tematem będą najważniejsze zagadnienia dotyczące zagrożeń, z którymi mogą spotkać się uczniowie. Planowane są też spotkania z rodzicami najmłodszych podczas np. wywiadówek, aby też i rodzicom przybliżyć z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się ich dzieci i jak z nimi sobie radzić. Dzielnicowi zamierzają też przybliżyć uczniom pracę policjanta, która zostanie połączona z pokazem sprzętów policyjnych. Dodatkowo Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon zamierza zwiększyć poziom współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Czarżu, a przedstawicielami Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii fordońskiego komisariatu.

Autor: asp. szt. Łukasz Lewandowski/ KP Bydgoszcz-Fordon
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska